Kisah Rosul

Nabi adalah orang atau manusia yang diberikan wakyu oleh allah swt untuk dirinya atau juga untuk disampaikan kepada kaun yang sudah bertauhid.

Kisah Rosul Sedangkan pengertian rasul adalah orang atau manusia yang diberi wahyu oleh allah swt dengan syariat dan diharuskan atau diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum yang tidak mengetahui tentang kebenaran.

Persamaan antara nabi dan rasul ialah sama-sama diperintahkan atau diutus oleh allah swt yang diberikan wahyu supaya dijalankan. pada dasarnyaNabi dan rasul adalah sama-sama diutus untuk menyampaikan syariat. perbedaan nabi dan rasul adalah seseorang diberi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh kaumnya yang sudah bertauhid atau wahyu disampaikan untuk diamalkan bagi seorang diri.

Sedangkan rasul diutus oleh allah swt untuk menyampaikan syariat kepada kaum yang melakukan penyelisihan kepadanya. nabi mengikuti syariat yang telah ada sebelumnya. sedangkan pada rasul terkadang mengikuti syariat sebelumnya dan kadang membawa syariatBaru yang datang dari allah swt.